Seda Darcan Çiftçi

Bu kadar kapsamlı olarak ilk defa düzenlenen programın son derece başarılı olduğunu düşünüyorum.