Programın Başlamasına Son

Online Toplantı Aydınlatma Metni

Değerli toplantı davetlimiz,
Sanal toplantımızı ve/veya eğitimimizi gerçekleştirmek için kullandığımız online videolu görüşme programı kişisel verilerinizin işlenmektedir. Bu nedenle sizi kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda katılımınızdan önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) gereği bilgilendirmek isteriz.
Toplantıya katıl düğmesini tıklayarak toplantıya katıldığınızda aşağıda “AÇIK RIZA” bölümündeki beyan ve kabulü vermiş sayılacağınızı belirtmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
Birlikte sürdürdüğümüz çalışmaların verimliliği ve etkinliği çevrimiçi video konferans amacıyla ZOOM uygulamasını kullanıyoruz. Bu tür çevrimiçi video konferans uygulamalarının kullanılması adınız, takma adınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, IP adresiniz, kullanıcı adınız ile fotoğrafınız, görüntünüz, sesiniz gibi kişisel verileriniz ile toplantı esnasında paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Toplantı için kullandığımız uygulama diğer tüm video konferans uygulamaları gibi yurt dışı menşelidir ve bu sebeple kişisel verilerinizin yurt dışında çalışan sunucu ve sistemler üzerinde işlenmesini gerektirmektedir. Bu toplantı için elektronik hizmetleri ve altyapıyı sunduğu için veri işleyen statüsündeki ZOOM uygulamasının kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için https://zoom.us/privacy adresindeki Gizlilik Politikası’na göz atabilirsiniz.
TOPLANTILARIN KAYDEDİLMESİ
İş takibi ve yönetimi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere toplantıya ait video, ses ve mesaj geçmişinizi veya ekran görüntünüzü kendi cihazlarımıza veya ZOOM’a ait bulut sunucuya kaydedebiliriz.
Toplantı kaydedilmeden önce sözlü olarak bilgilendirileceksiniz. Toplantıya ilişkin görüntü, ses ve metinlerin kaydedilmesi için izin vermiş olsanız bile daha sonra bu kayıtların silinmesini isteyebilirsiniz. Kayıtların bir kopyasını ancak diğer katılımcıların rızasını aldığınızı ispatlayabilirseniz isteyebilirsiniz.
TOPLANTI KAYITLARININ SAKLANMASI, PAYLAŞILMASI VE YAYIMLANMASI
Toplantı kayıtları, toplantının düzenlenmesine gerekçe olan iş devam ettiği süre boyunca ve tamamlandıktan sonra 1 yıl boyunca iş takibi ve kontrollerin karşılıklı olarak sağlanması için tarafımızca kendi sistemlerimizde veya uygulama sunucularında saklanacaktır.
Toplantı içeriği hizmete özel ve gizli olup, kuruluşumuz bünyesinde ilgili iş arkadaşlarımızla ve toplantının amacı ile sınırlı olarak iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
Toplantıya ilişkin kayıtları veya içeriğini sosyal medya ve/veya diğer yaygın organları üzerinden paylaşabilir ve yayınlayabiliriz. Bununla ilgili açık rızanızı geri çektiğinizi bildirmeniz durumunda paylaşımlar ve yayınlar yayından derhal kaldırılacaktır.
ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İŞLEMLERİ
Bu Aydınlatma Metni ve açık rıza beyanı yalnızca tarafımızdan düzenlenen toplantı ve etkinlikler için geçerlidir. Uygulamanın imkan verdiği ölçüde bizim dışımızdaki katılımcıların toplantıyı kaydetmelerini engelliyoruz.
Katılımcılar, bizden ayrı olarak toplantıyı kaydetmek istiyorlarsa bununla ilgili diğer katılımcıların ve bizim iznimizi ve açık rızamızı almak zorundadır. Toplantıya katılan diğer tarafların bilgi vererek veya bilgilendirmeden katılımcıların izniyle veya izinsiz olarak yürütebilecekleri veri işleme faaliyetleri, söz konusu kişi/kişilerin sorumluluğundadır.
VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi ve/ ilgili kişi olarak Veri Sorumlusuna başvurarak, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme, silinme ve yok etmeyi isteme hakları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.