Programın Başlamasına Son

Mohammad al-Khatib


Türkiye’deki Türk yayımcılık kültürünü en güzel şekilde Araplara aktarmayı başarmış olan bir program olarak karşımıza çıktı. Türk halkı ile Arap halkı arasındaki kültürel ilişkilerin aktarılmasında Fellowship Programının önemli bir yer edindiğini düşünüyorum. Sadece kültürel ilişkiler konusundaki tecrübe aktarımı değil, aynı zamanda Türk yayımcılık sektörü ile Arap yayımcılık sektörü arasında güçlü ticari bağların kurulması konusunda da önemli bir rol oynadığını düşünmekteyim. Türk yayımcılar ve Arap yayımcılar olarak ortak bir tarihe, coğrafi birliğine, geçmişe ve mevcut yapılanmada birçok ortak paydaya sahip olduğumuzu görmekteyiz.

Fellowship programları sayesinde biz yayıncıların yeni bir geleceği birlikte inşa etme konusunda önemli adımlar atabileceğini hissettik ve özellikle de yetişen nesillerin eğitimlerine kültürel anlamda ve ders kitapları anlamında ortak katkılar sunabileceğimizi gördük. Bu tarz, özellikle kültürel değerlerimiz dışında, dini değerlerimizdeki ve değerlerimize aidiyet konusundaki ortaklığımızın da yayımcılık sektöründe ortak çalışmalarımızı güçlendireceğine inanmaktayız. Şahsım olarak böyle bir programa katılmakla birlikte, Türkçeden Arapçaya bazı kitapların tercümesinin kazandırılmasında yayınevimizin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.

Türkçe kitapların Arapçaya tercüme edilerek, Arap dünyasında yayılmasında öncü rolü üstlenecek yayınevi olacağımıza inanıyorum. Özellikle bu çalışmalarla Arap halklarının, Türk kültür ve medeniyetini doğru bir şekilde tanıyacağını ve bu kitaplar vesilesiyle bu medeniyete daha yakından tanıklık edeceğini düşünüyorum. İşte burada da Fellowship programının ehemmiyeti ortaya çıkmış oluyor. Önümüzdeki yıllarda, bu ilişkimizin yeni yapılacak olan Fellowship programlarıyla daha da gelişeceğine inanıyorum ve böyle programların Türk ve Arap halkları arasındaki kültürel ilişkilerin yeniden inşa edilmesinde büyük rol oynayacağını düşünüyorum.

Bu programı düzenleyen tüm yetkililere teşekkür ediyorum.